Algemene Informatie


Puppy Klas(sen)


Deze klas is speciaal bestemd voor honden in leeftijd categorie vanaf 3 maanden. De pups tot 5 maanden worden bijeen gezet met het doel ze sociaal te maken door hen in contact te brengen met soortgenoten en vreemde personen.


De pups tussen de 5 en 6 (of 7) maanden krijgen al les. Tevens worden aan de geleiders de eerste beginselen bijgebracht van de juiste opvoeding van een hond.


Te denken valt hierbij aan het principe van de opvoeding. Daarbij wordt de symbiose-methode, i.c. aandacht van hond voor geleider belonen, toegepast.


Naast uitleg en advies m.b.t. gebruik van hulpmiddelen zoals, leiband, apport en dergelijke, worden de eerste commando's (bevelen) aangeleerd.


Verder wordt de nadruk gelegd op:


  • vertrouwen in u zelf èn de hond
  • liefde voor de hond
  • veel geduld en doorzettingsvermogen
  • het blijven houden van overwicht
  • steeds dezelfde commando's voor dezelfde oefeningen
  • een gegeven commando moet, eventueel met hulp, uitgevoerd worden
  • na ieder goed uitgevoerde oefening de hond belonen


Praktijk heeft uitgewezen dat het volgen van de Puppyklas grote voordelen oplevert bij de verdere opleiding


•Let wel op, de vervolgopleidingen, leeftijd geleider minimaal 12 jaar